Ergoldsbacher Mönchpfanne 
Przegląd Kolory Dane techniczne Dodatki Referencje Centrum pobrań

Wymiary
ca. 24,5 x 41,5 cm
Długosć krycia
ca. 33,7 cm
Średnia szerokość krycia
ca. 20,8 cm
Zapotrzebowanie na m²
ca. 14,5
Waga jednej sztuki
ca. 4,8 kg
Waga jednego m2 według DIN 1055
ca. 0,80 kN/m²
Waga realna
ca. 65 kg/m²
Ilość sztuk na palecie
120
Waga palety
ca. 620 kg
Ilość w paczce (w sztukach)
5
Klasa odporności na grad
4

Zwiększone wymaganiaw związku z
Wykorzystaniem
dpoddasza szczególnie do celów mieszkalnych(potrzeby mieszkalne stawiają dwa dodatkowe wymagania)
Konstrukcją
specjalne konstrukcje dachowe (np. dachy motylkowe), przy bardzo długich krokwiach (większe niż normalne EFH), przy silnie rozbudowanych formach dachowych (wnęki, lukarne dachowe, itp.)
Warunkami klimatycznymi w eksponowanych miejscach, mocno narażonych na warunki klimatyczne, na obfite zaśnieżenia, na ekstremalne zmiany pogodowe, na silne wiatry

Dalszy ciąg na stronie 3/3

1)
Podane w Tabeli dodatkowe wymagania są wymaganiami minimalnymi z uwzględnieniem Tabeli 1 - Wytycznych dla poddaszy, pokryć, folii i płyt poddachowych - stosownie do klasyfikacji w Wytycznych dla pokryć i folii poddachowych.
2)
Podwyższone wymagania określone są w kategoriach stosownie do Rodz. 1.1.3. Dalsze podwyższenie wymagań może wystąpić w wyniku oceny w kategorii 1.1.3, tak np. z oceny warunków klimatycznych może wynikać dodatkowe podwyższenie wymagań.
3)
Dopuszcza się tylko w przypadku, gdy przedłożone zostało przez producenta świadectwo badania sprawności użytego wyrobu z przynależnymi dodatkami w czasie gwałtownej ulewy (taśmy uszczelniające i zlepiające, masy uszczelniające, prefabrykowane zabezpieczenia szwów, i podobne dodatki). W przeciwnym razie należy wybrać następną wyższą klasę.

Dodatkowe środki zabezpieczające 1)
do standardowego nachylenia dachu 25°, minimalnego nachylenia dachu 10°
- według stanu techniki i stosownie do Wytycznych ZVDH dla poddaszy, pokryć i folii poddachowych według zasad podanych przez DDH
dla Ergoldsbacher Mönchpfanne

Nachyl.
dachu
Bez dalszych
dodatkowych wymagań 2)
Pierwsze
dodatkowe wymaganie 2)
Drugie
dodatkowe wymaganie 2)
Trzecie
dodatkowe wymaganie 2)
>=22°Klasa 6
3.3. folia poddachowa wisząca (USB-A)
Klasa 6
3.3. folia poddachowa wisząca (USB-A)
Klasa 5
2.4 pokrycie poddachowezakładkowe /falcowane(UDB-A, USB-A)
Klasa 4
2.2 pokrycie poddachowe zgrzewane/klejone
2.3 pokrycie poddachowe pokryte papą bitumiczną
3.2 folia dachowa wisząca zeszczelnymi stykami i perforacją(UDB-A, USB-A)
von <22°
bis >=18°
Klasa 4
2.2 pokrycie poddachowe zgrzewane/klejone
2.3 pokrycie poddachowe pokryte papą bitumiczną
3.2 folia dachowa wisząca zeszczelnymi stykami i perforacją(UDB-A, USB-A)
Klasa 4
2.2 pokrycie poddachowe zgrzewane/klejone
2.3 pokrycie poddachowe pokryte papą bitumiczną
3.2 folia dachowa wisząca zeszczelnymi stykami i perforacją(UDB-A, USB-A)
Klasa 3
2.1 pokrycie poddachowe ze szczelnymi stykami i perforacją
3.1 folia dachowa wisząca ze szczelnymi stykami i perforacją(UDB-A, USB-A)
Klasa 3
2.1 pokrycie poddachowe ze szczelnymi stykami i perforacją
3.1 folia dachowa wisząca ze szczelnymi stykami i perforacją(UDB-A, USB-A)
von <18°
bis >=14°
Klasa 3
2.1 pokrycie poddachowe ze szczelnymi stykami i perforacją
3.1 folia dachowa wisząca ze szczelnymi stykami i perforacją(UDB-A, USB-A)
Klasa 3
2.1 pokrycie poddachowe ze szczelnymi stykami i perforacją
3.1 folia dachowa wisząca ze szczelnymi stykami i perforacją(UDB-A, USB-A)
Klasa 3
2.1 pokrycie poddachowe ze szczelnymi stykami i perforacją
3.1 folia dachowa wisząca ze szczelnymi stykami i perforacją(UDB-A, USB-A)
Klasa 3 3)
2.1 pokrycie poddachowe ze szczelnymi stykami i perforacją
3.1 folia dachowa wisząca ze szczelnymi stykami i perforacją(UDB-A, USB-A)
von <14°
bis >=10°
Klasa 2
1.2 poddasze deszczoszczelne
Klasa 2
1.2 poddasze deszczoszczelne
Klasa 1
1.1 poddasze wodoszczelne
Klasa 1
1.1 poddasze wodoszczelne

Dominik Brunner Stiftung

Baufragen.de Profi Chat